Sádrokartonářské práce

Provádíte rekonstrukci, bytu, domu, nebo kanceláře. Stavíte dům, nebo potřebujete jen upravit současný interiér? Pokud ano, jsme tu pro Vás. Odborně provedeme montáž veškerých sádrokaronových systémů. Vždy dbáme, aby byly dodržovány veškeré technologické postupy za použití kvalitního materiálu. Předností sádrokartonových systémů je úspora času a finančních nákládů. Zlepšení tepelných a zvukových vlastností konstrukcí, bez kterých se neobejde žádná stavba.
Odborně provedeme: podhledy, příčky, předstěny, minerální podhledy, posuvné dveře, tepelné a zvukové izolace, sádrokartonový nábytek, včetně vymalování interiéru.

Vstup do fotogalerie sádrokartony .

sadrokartony _rigips

Pro montáž suché výstavby, používáme výhradně sádrokartonové desky RIGIPS.

K tmelení sádrokartonových desek, aplikujeme sádru Rokoplast. Prášková stavební hmota ze směsi sádry a zušlechťujících přísad zaručující nízkou objemovou hmotnost a výbornou zpracovatelnost při nízkém obsahu záměsové hmnoty.

 

V půdních vestavbách preferujeme parotěsnou reflexní folii SUNFLEX ROOF - IN Plus. Parotěsná vrstva ve skladbě střešního pláště zabraňuje difůzi vodní páry z interiéru do souvrství střešní konstrukce. Snížením množství vodních par vstupujících do konstrukce předcházíme riziku kondenzace vlhkosti uvnitř stavby střešního pláště (nejčastěji v tepelné izolační vrstvě) a tedy i všem negativním vlivům s tím souvisejících.Pro vytvoření souvislé parotěsné vrstvy ve skladbě střešního pláště, je zcela zásadní provedení parotěsných spojů, jak jednotlivými pásy parotěsné fólie Suunflex Roof-In Plus, tak i připojení parozábrany k navazujícím  a prostupujícím konstrukcím. Vytvoření souvislé vrstvy je zároveň nutné pro splnění požadavku vzduchotěsnosti skladby, na kterém se parozábrana podílí.

 Celkovou účinnost parozábrany kromě nesprávného spojování a napojování parotěsné folie výrazným způsobem znehodnocuje její mechanické poškození (nejčastějiperforování kotevními prvky). Pokud je celková plocha netěsnosti v parozábraně vetší než 1% z celkové plochy, pak kvalita parotěsné vrstvy již nezávisí na její ekvivalentní difuzní tloušťce, ale zcela dominantní je vliv infiltrace netěstnostmi a otvory. Z hlediska omezení difuze vodní páry do skladby je nejvýhodnější umístit parotěsnou vrstvu co nejblíže k interiéru, ideálně pod tepelně izolační vrstvu. Zároveň, ale není vhodné umístit parozábranu přímo pod vnitřní  podhledovou vrstvu (např.sádrokarton), protože provedení jakéhokoliv kotvení, nebo elektroinstalací představuje výrazné poškození parozábrany  Sunflex Roof - in Plus.